Vid årsstämman 2021 omvaldes KPMG till Bolagets revisor med Fredrik Wollmann som huvudansvarig revisor. Fredrik Wollmann är auktoriserad revisor och medlem i FAR.