Hexicon och Aker Offshore Wind undersöker möjligheterna för flytande vindkraft längs Sveriges kuster